Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
197

I C 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 32/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Bartoszycach, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Kurasz Protokolant: prac. sąd. Sylwia Gera po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2016 roku w Bartoszycach sprawy z powództwa M. R. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda M. R. na rzecz pozwanego Skarbu Państwa – Zakładu Karnego w K. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) zło
Czytaj więcej»

I C 49/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2018-03-09

Data publikacji: 2018-04-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: „Jako służące do obejścia prawa należy ocenić zobowiązanie wekslowe, powstałe na skutek wypełnienia przez przedsiębiorcę weksla in blanco, wystawionego przez konsumenta, które ma na celu ukrycie w ewentualnym postępowaniu sądowym klauzul abuzywnych znajdujących się w umowie zawartej z konsumentem. Takie zobowiązanie wekslowe są ex lege, na (...)
Sygn. akt I C 49/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Bartoszycach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Kurasz Protokolant: prac. sąd. Martyna Klepacka po rozpoznaniu w dniu 09 marca 2018 roku w Bartoszycach sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. przeciwko P. M. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 49/18 UZASADNIENIE Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B. wniósł o zasądzenie od pozwanego P. M. kwot
Czytaj więcej»

I C 235/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2013-12-13

Data publikacji: 2014-02-12

trafność 100%

Sygn. akt. I C 235/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Bartoszycach, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Kurasz Protokolant: sekr. sąd. Marta Bohun po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2013 roku w Bartoszycach sprawy z powództwa (...) S.a. r.l. z siedzibą w L. przeciwko S. K. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 235/13 UZASADNIENIE Powód (...) S.á.r.l. z siedzibą w L. w pozwie wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawcz
Czytaj więcej»

I C 72/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 72/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Bartoszycach, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Kurasz Protokolant: sekr. sąd. Urszula Janowicz po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 roku w Bartoszycach sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 9.300 (dziewięć tysięcy trzysta) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 paździ
Czytaj więcej»

I C 98/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2014-02-19

Data publikacji: 2014-04-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 98/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Bartoszycach, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Pawlica Protokolant: sekr. sąd. Urszula Janowicz po rozpoznaniu w dniu 05 lutego 2014 r. w Bartoszycach na rozprawie sprawy z powództwa K. S. i R. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w G. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. na rzecz powodów K. S. i R. S. kwotę 2.042,45 zł (dwa tysiące
Czytaj więcej»

I C 238/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2014-10-03

Data publikacji: 2014-11-05

trafność 100%

Sygn. akt. I C 238/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Bartoszycach, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Kurasz Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Zentkowska po rozpoznaniu w dniu 03 października 2014 roku w Bartoszycach sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko U. W. i J. W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
Czytaj więcej»

I C 285/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 285/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2017r. Sąd Rejonowy w Bartoszycach, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Maj Protokolant: prac. sąd. Łukasz Kondrat po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017r. w Bartoszycach sprawy z powództwa D. F. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki D. F. kwotę 13.340,82 (trzynaście tysięcy trzysta czterdzie
Czytaj więcej»

I C 344/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2017-09-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 344/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Bartoszycach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Kurasz Protokolant: staż. Sylwia Gera po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2017 roku w Bartoszycach sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. przeciwko A. E. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 344/17 UZASADNIENIE Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B. wniósł o zasądzenie od pozwanej
Czytaj więcej»

I C 345/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2014-11-28

Data publikacji: 2014-12-22

trafność 100%

Sygn. akt. I C 345/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Bartoszycach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Kurasz Protokolant: sekr. sąd. Aneta Magdziak po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2014 roku w Bartoszycach sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w K. przeciwko M. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 345/14 UZASADNIENIE Powódka (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. w pozwie wniesionym w elektronicznym postęp
Czytaj więcej»

II K 185/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2018-09-07

Data publikacji: 2018-10-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I.Sygn. akt II K 185/18 II.PR Ds. 522.2018 2.2.W Y R O K 2.3.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2.3.1.Dnia 7 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Bartoszycach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Branecki Protokolant: p.o. sekr. sąd. N. B. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowego w Bartoszycach – nieobecny-zawiadomiony prawidłowo. 2.3.2.po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca i 7 września 2018r. sprawy D. D. , syna S. i I. z domu P. , urodzonego (...) w K. 2.3.3.
Czytaj więcej»