Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
183

I C 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 32/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Bartoszycach, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Kurasz Protokolant: prac. sąd. Sylwia Gera po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2016 roku w Bartoszycach sprawy z powództwa M. R. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda M. R. na rzecz pozwanego Skarbu Państwa – Zakładu Karnego w K. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) zło
Czytaj więcej»

I C 49/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2018-03-09

Data publikacji: 2018-04-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: „Jako służące do obejścia prawa należy ocenić zobowiązanie wekslowe, powstałe na skutek wypełnienia przez przedsiębiorcę weksla in blanco, wystawionego przez konsumenta, które ma na celu ukrycie w ewentualnym postępowaniu sądowym klauzul abuzywnych znajdujących się w umowie zawartej z konsumentem. Takie zobowiązanie wekslowe są ex lege, na (...)
Sygn. akt I C 49/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Bartoszycach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Kurasz Protokolant: prac. sąd. Martyna Klepacka po rozpoznaniu w dniu 09 marca 2018 roku w Bartoszycach sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. przeciwko P. M. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 49/18 UZASADNIENIE Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B. wniósł o zasądzenie od pozwanego P. M. kwot
Czytaj więcej»

I C 72/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 72/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Bartoszycach, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Kurasz Protokolant: sekr. sąd. Urszula Janowicz po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 roku w Bartoszycach sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 9.300 (dziewięć tysięcy trzysta) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 paździ
Czytaj więcej»

I C 98/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2014-02-19

Data publikacji: 2014-04-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 98/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Bartoszycach, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Pawlica Protokolant: sekr. sąd. Urszula Janowicz po rozpoznaniu w dniu 05 lutego 2014 r. w Bartoszycach na rozprawie sprawy z powództwa K. S. i R. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w G. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. na rzecz powodów K. S. i R. S. kwotę 2.042,45 zł (dwa tysiące
Czytaj więcej»

I C 235/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2013-12-13

Data publikacji: 2014-02-12

trafność 100%

Sygn. akt. I C 235/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Bartoszycach, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Kurasz Protokolant: sekr. sąd. Marta Bohun po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2013 roku w Bartoszycach sprawy z powództwa (...) S.a. r.l. z siedzibą w L. przeciwko S. K. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 235/13 UZASADNIENIE Powód (...) S.á.r.l. z siedzibą w L. w pozwie wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawcz
Czytaj więcej»

I C 238/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2014-10-03

Data publikacji: 2014-11-05

trafność 100%

Sygn. akt. I C 238/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Bartoszycach, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Kurasz Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Zentkowska po rozpoznaniu w dniu 03 października 2014 roku w Bartoszycach sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko U. W. i J. W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
Czytaj więcej»

I C 285/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 285/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2017r. Sąd Rejonowy w Bartoszycach, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Maj Protokolant: prac. sąd. Łukasz Kondrat po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017r. w Bartoszycach sprawy z powództwa D. F. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki D. F. kwotę 13.340,82 (trzynaście tysięcy trzysta czterdzie
Czytaj więcej»

II W 3319/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2017-08-17

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: uniewinnienie
Sygn. akt II W 3319/17 (...) 278/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Bartoszycach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Wierzejska Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Kuś w obecności oskarżyciela za KPP B. – S. R. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 18 lipca 2017 r. i 17 sierpnia 2017r. sprawy S. B. , syna J. i M. z d. O. , urodz. (...) w S. , obwinionego o to że: w dniu 10 marca 2017 r. około godz. 8:54 w miejscowości D. gmina
Czytaj więcej»

II W 6180/18

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2019-08-08

Data publikacji: 2019-09-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 6180/18 RKS (...) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Bartoszycach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: sędzia Magdalena Wierzejska Protokolant: p.o. sek. sąd. M. C. przy udziale oskarżyciela publicznego – nieobecny – zawiadomiony prawidłowo po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2019 r., 16 maja 2019 r. i w dniu 1 sierpnia 2019 r. sprawy: V. S. , syna V. i L. , z domu D. , urodzonego (...) w B. oskarżonego o to, ż
Czytaj więcej»

II W 6392/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2017-01-23

Data publikacji: 2017-08-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ukaranie
Sygn. akt II W 6392/16 RKS (...) /SM WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Bartoszycach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Ziętarska - Kalita Protokolant: sekr. sąd. Anna Swacha Prokurator: nie stawił się nikt, o terminie zawiadomiony prawidłowo za UC O. - nie stawił się nikt, o terminie zawiadomiony prawidłowo po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2017r. sprawy A. `a O. `a, syna N. `a i O. , z domu M. , urodzonego (
Czytaj więcej»