Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
190

I C 49/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2018-03-09

Data publikacji: 2018-04-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: „Jako służące do obejścia prawa należy ocenić zobowiązanie wekslowe, powstałe na skutek wypełnienia przez przedsiębiorcę weksla in blanco, wystawionego przez konsumenta, które ma na celu ukrycie w ewentualnym postępowaniu sądowym klauzul abuzywnych znajdujących się w umowie zawartej z konsumentem. Takie zobowiązanie wekslowe są ex lege, na (...)
Sygn. akt I C 49/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Bartoszycach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Kurasz Protokolant: prac. sąd. Martyna Klepacka po rozpoznaniu w dniu 09 marca 2018 roku w Bartoszycach sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. przeciwko P. M. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 49/18 UZASADNIENIE Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B. wniósł o zasądzenie od pozwanego P. M. kwot
Czytaj więcej»

I C 72/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 72/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Bartoszycach, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Kurasz Protokolant: sekr. sąd. Urszula Janowicz po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 roku w Bartoszycach sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 9.300 (dziewięć tysięcy trzysta) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 paździ
Czytaj więcej»

I C 98/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2014-02-19

Data publikacji: 2014-04-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 98/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Bartoszycach, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Pawlica Protokolant: sekr. sąd. Urszula Janowicz po rozpoznaniu w dniu 05 lutego 2014 r. w Bartoszycach na rozprawie sprawy z powództwa K. S. i R. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w G. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. na rzecz powodów K. S. i R. S. kwotę 2.042,45 zł (dwa tysiące
Czytaj więcej»

I C 235/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2013-12-13

Data publikacji: 2014-02-12

trafność 100%

Sygn. akt. I C 235/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Bartoszycach, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Kurasz Protokolant: sekr. sąd. Marta Bohun po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2013 roku w Bartoszycach sprawy z powództwa (...) S.a. r.l. z siedzibą w L. przeciwko S. K. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 235/13 UZASADNIENIE Powód (...) S.á.r.l. z siedzibą w L. w pozwie wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawcz
Czytaj więcej»

I C 285/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 285/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2017r. Sąd Rejonowy w Bartoszycach, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Maj Protokolant: prac. sąd. Łukasz Kondrat po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017r. w Bartoszycach sprawy z powództwa D. F. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki D. F. kwotę 13.340,82 (trzynaście tysięcy trzysta czterdzie
Czytaj więcej»

VI C 390/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2014-05-19

Data publikacji: 2014-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VI C 390/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Bartoszycach VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Maszlanka Protokolant: Joanna Kowalska po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2014 r. na rozprawie w Lidzbarku Warmińskim sprawy z powództwa K. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki K. G. kwotę 50
Czytaj więcej»

VII K 102/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2014-01-08

Data publikacji: 2014-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII K 102/13 1 Ds. 761/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Bartoszycach, VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Rzewuski Protokolant: sekr. sądowy Robert Piwnicki w obecności Prokuratora: nieobecny, zawiadomiony po rozpoznaniu w dniu 08 stycznia 2014 r. w L. sprawy J. W. , syna D. i J. z domu M. , urodzonego dnia (...) w L. , oskarżonego o to, że w dniu 12 listopada 2012 ro
Czytaj więcej»

VII K 132/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2014-04-25

Data publikacji: 2014-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: VII K 132/13 V Ds. 137/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Bartoszycach, VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim W składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Wołejko-Czubek Protokolant: asystent sędziego Łukasz Hańczyc w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim Andrzeja Krzywiela po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 8 maja 2013 r., 24 lipca 2013 r., 25 września 2013 r., 26 marca 2014 r., 1
Czytaj więcej»

VII K 267/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2014-03-19

Data publikacji: 2014-04-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

akt VIIK 267/13 2Ds. 155/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Bartoszycach, VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Rzewuski Protokolant: sekr. sądowy Robert Piwnicki w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim Andrzeja Krzywiela po rozpoznaniu w dniach 15 stycznia 2014r. 19 marca 2014 r. w Lidzbarku Warmińskim sprawy R. W. , syna L. i J. z domu Ż. , urodzonego dni
Czytaj więcej»

VII K 295/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 2014-12-23

Data publikacji: 2015-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: VII K 295/14 1 Ds. 424/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Bartoszycach VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Niedziałkowska Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Przytuła przy udziale Prokuratora: Andrzeja Krzywiela przy udziale oskarżyciela posiłkowego: J. K. (1) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29.10.2014 r., 19.12.2014 r. sprawy: T. K. syna Z. i D. z domu G. ur. (...) w L
Czytaj więcej»